- Bacalaureatul -
O Oportunitate Pentru Viitor


LICEUL TEHNOLOGIC
NICOLAE IORGA

NEGRESTI VASLUI

Despre Noi

waves

Ne propunem ca şcoala pe care o conducem să ofere servicii de educaţie şi formare profesională în conformitate cu cerinţele comunităţii locale şi cu dinamica pieţei muncii din spaţiul european.

Ca unitate reprezentativă a învăţământului din zona de nord a judeţului Vaslui, Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" din Negreşti urmăreşte să formeze elevii astfel încât să fie capabili să se integreze socio-profesional şi să înveţe pe tot parcursul vieţii.

Activitatile Noastre

Mai jos gasiti cateva activitati pe care noi le propunem in acest proiectActivitati Remediale


ㅤAmeliorarea cunoştinţelor la disciplinele de bacalaureat (limba şi literatura română, matematică, istorie, biologie, fizică, chimie, logică) prin realizarea de ore remediale. Toţi elevii din grupul ţintă vor fi grupaţi pe grupe de aproximativ 25 elevi grupaţi pe ani de studiu şi vor participa la pregătire remedială în şedinţe de 2ore/săptămână pe disciplină.
ㅤDisciplinele selectate vor fi pentru clasele IX-X limba şi literatura română şi matematica indiferent de profil, pentru clasa a XI-a elevii de la profilele umaniste vor avea limba şi literatura română şi istorie, iar ceilalţi limba şi literatura română şi matematică, iar pentru elevii de clasa a XII-a în plus faţă de cei din anul anterior vor avea disciplina de bacalaureat corespunzătoare profilului (logică, fizică, biologie sau chimie).
ㅤPentru primii doi ani de proiect elevii din clasele IX-XI vor fi împărţiţi în câte doua grupe, iar elevii din clasa a XII-a în câte trei grupe în funcţie de specializare. Pentru ultimii doi ani de proiect elevii din clasa IX-a vor avea o singură grupă, iar elevii din clasele X-XII vor avea două grupe în funcţie de specializare. Orele de pregătire remedială se vor derula în sălile de clasă amenajate prin proiect.
ㅤOrarul activităţilor va fi stabilit de regulă în cursul săptămânii complementar orarului şcolii în funcţie de situaţiile specifice.
ㅤResursele umane: elevii din grupul ţintă care participă activ la orele de pregătire remedială (câte 225 pe an de proiect în primii doi ani şi câte 175 pe an de proiect în următorii ani), 4 profesori de limba şi literatura română, 4 profesori de matematică şi 2 profesori de istorie şi câte un profesor pentru disciplinele biologie/fizică/chimie/logică care organizează și desfășoară orele de pregătire remedială.
ㅤResurse materiale/logistice: cele două săli de clasă amenajate din bugetul proiectului (pupitre, scaune, videoproiector, laptop, multifuncțională, consumabile, dulapuri pentru depozitat materiale) şi din resursele şcolii (table, flipchart). Vor fi achiziționate din bugetul proiectului caiete studențești, pixuri, creioane, coli de flipchart, dosare, bibliorafturi, teste, chestionare, fișe de lucru, manuale, culegeri, filme didactice, prezentări.
ㅤResponsabili: Profesorii implicați în activităţile remediale au sarcina de a evalua iniţial gradul de pregătire al elevilor, de a proiecta şi desfăşura activităţile remediale, abordând strategii didactice adecvate pentru desfăşurarea optimă a activităţilor, de a monitoriza prezenţa elevilor şi progresul şcolar al acestora şi de a întocmi lunar rapoarte de activitate.
ㅤȘcoala va oferi o gustare elevilor participanți.
ㅤDurata: câte 8 luni pe an de proiect din noiembrie până în iunie (cu excepția vacanțelor școlare).
ㅤPrin excepţie pentru primul an de proiect activităţile vor începe din luna decembrie şi se vor folosi inclusiv săptămânile alocate vacanţelor pentru elevii din clasele terminale pentru ca aceştia să termine până la susţinerea probelor scrise la examenul de bacalaureat.
ㅤLocul de desfășurare: Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti.
ㅤBeneficiari direcți: elevii din proiect, câte 225 pe an de proiect în primii doi ani, şi câte 175 pe an de proiect în ultimii doi ani. Aceştia vor participa efectiv la orele de pregătire remedială.
ㅤBeneficiari indirecți vor părinții, școala şi comunitatea, care vor beneficia de pregătirea suplimentară a elevilor din grupul ţintă.


Activitati De Consiliere Psihologica Si De Dezvoltare Personala


ㅤRealizarea unor ore de consiliere pentru ca elevii să se autocunoască, să preîntâmpine probleme de risc de abandon, să-și dezvolte motivația pentru învățare, să primească îndrumare pentru problemele individuale, să-şi dezvolte abilităţi de comunicare, să-şi formeze deprinderi de viaţă independentă.
ㅤToţi elevii din grupul ţintă vor fi organizaţi pe grupe de aproximativ 25 elevi, grupaţi pe ani de studiu, şi vor participa la şedinţe de 2 ore o dată pe lună. Vor fi 9 grupe de elevi organizate pe ani de studiu în primii doi ani de proiect şi 7 grupe pentru următorii ani. Orele de consiliere și dezvoltare personală se vor derula în sălile de clasă amenajate prin proiect în care consilierii pregătesc exerciţii şi activităţi utilizând fişe de lucru şi teste pentru acoperirea unor teme cum ar fi: autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, creşterea stimei de sine, strategii de învăţare eficientă şi memorare. O parte din ore se vor derula şi în cabinetul psihopedagogic al şcolii.
ㅤOrarul activităţilor va fi stabilit de regulă în cursul săptămânii complementar orarului şcolii în funcţie de situaţiile specifice.
ㅤResurse umane: elevii din grupul ţintă care participă activ la orele de consiliere (câte 225pe an de proiect în primii doi ani şi câte 175 pe an de proiect în următorii ani), doi consilieri psihopedagogici.
ㅤResurse materiale/logistice: cele două săli de clasă amenajate din bugetul proiectului, soft pentru creare baze de date și interpretare statistică (SPSS), chestionare/teste, filme, prezentări. – din resursele şcolii, laptop-uri, videoproiector, foi de scris, markere, pixuri, coli de flipchart, dosare, bibliorafturi - achiziționate prin proiect.
ㅤResponsabili: Consilierii au sarcina de a proiecta şi desfăşura activităţile abordând strategii didactice adecvate pentru desfăşurarea optimă a activităţilor, de a monitoriza prezenţa elevilor şi progresul şcolar al acestora şi de a întocmi trimestrial rapoarte de activitate.
ㅤDurata: câte 8 luni pe an de proiect din noiembrie până în iunie (cu excepția vacanțelor școlare). Prin excepţie pentru primul an de proiect activităţile vor începe din luna decembrie şi se vor folosi inclusiv săptămânile alocate vacanţelor pentru elevii din clasele terminale pentru ca aceştia să termine până la susţinerea probelor scrise la examenul de bacalaureat; Locul de desfășurare: Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti.
ㅤBeneficiari direcți: elevii din proiect, câte 225 pe an de proiect în primii doi ani, şi câte 175 pe an de proiect în ultimii doi ani. Aceştia vor participa efectiv la orele şi activităţile de consiliere.
ㅤBeneficiari indirecți vor părinții, școala şi comunitatea, care vor beneficia de consilierea elevilor din grupul ţintă.


Activitati In Orientarea Carierei


ㅤÎndrumarea și orientarea în carieră pentru a-i ajuta pe elevii ca la sfârşitul studiilor să își aleagă în mod corect cariera.
ㅤElevi din grupul țintă din clasele XI – XII vor participa la ore de consiliere privind îndrumarea şi orientarea în carieră organizaţi pe grupe, organizate pe ani de studiu, de aproximativ 25 elevi şi vor participa la şedinţe de 2 ore o dată la două luni. Vor fi 5 grupe de elevi organizate pe ani de studiu în primii doi ani de proiect şi 4 grupe pentru următorii ani.
ㅤOrele de consiliere și dezvoltare personală se vor derula în sălile de clasă amenajate prin proiect în care consilierii pregătesc exerciţii şi activităţi utilizând fişe de lucru şi teste pentru teme specifice orientării şi consilierii în carieră a elevilor. O parte din ore se vor derula şi în cabinetul psihopedagogic al şcolii.
ㅤOrarul activităţilor va fi stabilit de regulă în cursul săptămânii complementar orarului şcolii în funcţie de situaţiile specifice.
ㅤResursele umane: elevii care participă activ la orele de consiliere privind îndrumarea și orientarea în carieră(câte 125 pe an de proiect în primii doi ani şi câte 100 pe an de proiect în următorii ani), consilierul de orientare în carieră care organizează și desfășoară orele de consiliere.
ㅤResurse materiale/logistice: cele două săli de clasă amenajate din bugetul proiectului, laptop-uri, videoproiector cu ecran de proiecţie, foi de scris, markere, pixuri, coli de flipchart, dosare, bibliorafturi - achiziționate prin proiect, chestionare/teste specifice pentru orientarea în carieră, filme, prezentări, bateria de teste de abilități cognitive BTPAC (soft ce conține 23 de teste pentru evaluare individuală a abilităților cognitive) soft pentru creare baze de date și interpretare statistică (SPSS) – din resursele şcolii.
ㅤResponsabili: Consilierii au sarcina de a proiecta şi desfăşura activităţile abordând strategii didactice adecvate pentru desfăşurarea optimă a activităţilor, de a monitoriza prezenţa elevilor şi progresul şcolar al acestora şi de a întocmi trimestrial rapoarte de activitate.
ㅤDurata: câte 4 luni pe an de proiect: decembrie, ianuarie, martie, mai (cu excepția vacanțelor școlare); Locul de desfășurare: Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti.
ㅤBeneficiari direcți: elevii din proiect, câte 125 pe an de proiect în primii doi ani, şi câte 100 pe an de proiect în ultimii doi ani. Aceştia vor participa efectiv la orele şi activităţile de consiliere.
ㅤBeneficiari indirecți vor părinții, școala şi comunitatea, care vor beneficia de consilierea elevilor din grupul ţintă.


Biblioteca Vie


ㅤConsolidarea conținuturilor din programa școlară la Limba și literatura română, dezvoltarea motivaţie pentru învăţare şi abilităţilor de comunicare şi creşterea spiritului de competiţie şi a încrederii în forţele proprii.
ㅤElevii de clasa a X-a şi a XI-a vor fi organizaţi în 6 grupe de câte 5 elevi şi vor primi o listă de lecturi din programa de bacalaureat ce trebuie parcursă în interval de o lună. La data stabilită, prin tragere la sorți fiecare grupă primește o operă (roman sau nuvelă) pe care trebuie să o prezinte oral, cât mai atractiv, ajutându-se de reprezentarea grafică a coperților și de o vestimentație improvizată pentru personajele principale. Timpul alocat: 3 ore. Facilitatorul, profesor de limba română, oferă sprijin în pregătirea prezentărilor și a recuzitei. Un număr de 30 de elevi din clasa a XII-a vor juriza și asista asigurând feedback. Fiecare membru al grupei câștigătoare este recompensat cu o carte. Selecţia elevilor în grupe va fi realizată de către profesorii instructori pe baza unor criterii specifice (rezultate în activităţile remediale, gradul de implicare în activităţile de proiect).
ㅤResursele umane: 30 elevi clasele a X-a și a XI-a, 30 elevi clasa a XII-a, 2 profesori instructori pentru fiecare activitate.
ㅤResurse materiale/logistice: cele două săli de clasă amenajate din bugetul proiectului, 40 cărți (maxim 20 lei/carte) pentru lectură oferite ca premiu pentru membrii echipei câștigătoare, recuzită, diplome – achiziţionate de şcoală, coli de flipchart, markere, coli cartonate - achiziționate prin proiect.
ㅤResponsabili: Profesorii instructori (de limba şi literatura română) implicați vor stabili operele vizate, vor sprijini elevii în pregătirea pentru activitate, vor stabili criteriile de evaluare, vor selecta elevii care vor participa la activitate sau vor asigura jurizarea și premierea elevilor.
ㅤDurata: 2 luni pe an de proiect (câte una pentru fiecare semestru şcolar, decembrie în trimestrul I şi mai în trimestrul III), în total 8 luni.
ㅤTimpul de pregătire al activităţii este de 15 ore plus 3 ore pentru desfăşurarea concursului.
ㅤLocul de desfășurare: Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti.
ㅤBeneficiari direcți: 60 elevi pe activitate, 120 elevi pe an, 480 elevi pe parcursul proiectului. Elevii din clasele X-XI vor participa efectiv la activitate (parcurgerea operelor, pregătirea prezentărilor, prezentarea propriu-zisă); elevii de clasa a XII vor participa doar la prezentarea propriu-zisă şi vor asigura jurizarea.
ㅤBeneficiari indirecți vor părinții şi comunitatea, prin valorificarea experienţelor acumulate de participanţii la activitate.


Concurs Bacalaureat


ㅤConsolidarea cunoştinţelor la disciplinele de bacalaureat (limba şi literatura română, matematică, istorie, biologie, fizică, chimie, logică) şi creşterea spiritului de competiţie şi a încrederii în forţele proprii.
ㅤVor fi selectaţi elevi din grupul ţintă astfel încât să de realizeze câte 10 grupe a câte 8 elevi (câte 2 de la fiecare an de studiu) pentru fiecare activitate. Aceste grupe vor concura răspunzând la întrebările pe conținuturi interdisciplinare/discipline de bacalaureat care vor fi selectate de către profesorii implicaţi în proiect. Selecţia elevilor va fi realizată de către profesorii instructori pe baza unor criterii specifice (rezultate în activităţile remediale, gradul de implicare în activităţile de proiect).
ㅤResursele umane: câte 80 elevi din grupul țintă pe activitate, 3 profesori instructori (limba şi literatura română, matematică, istorie, biologie, fizică, chimie, logică).
ㅤResurse materiale/logistice: cele două săli de clasă amenajate din bugetul proiectului, 64 cărți (maxim 20 lei/carte) pentru premii – achiziţionate de şcoală, laptop-uri, coli cartonate, videoproiector, conexiune la Internet, diplome - achiziționate prin proiect.
ㅤResponsabili: Profesorii implicați sunt responsabili pentru stabilirea conținuturilor vizate, redactarea întrebărilor, selectarea elevilor participanți, elaborarea cerințelor de concurs, evaluarea, jurizarea și premierea elevilor.
ㅤDurata: 2 luni pe an de proiect (câte una pentru fiecare semestru şcolar, februarie în trimestrul II şi aprilie în trimestrul III), în total 8 luni.
ㅤTimpul de pregătire al activităţii este de 10 ore plus 2 ore pentru desfăşurarea concursului.
ㅤLocul de desfășurare: Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti.
ㅤBeneficiari direcți: 80 elevi pe activitate, 160 elevi pe an, 640 elevi pe parcursul proiectului. Elevii vor participa la procesul de selecţie şi vor participa la concursul propriu-zis.
ㅤBeneficiari indirecți vor părinții şi comunitatea, prin valorificarea experienţelor acumulate de participanţii la activitate.


Cafeneaua Publica


ㅤImplicarea mai activă a părinţilor în viaţa şcolii şi îmbunătăţirea relaţiei elev–părinte–şcoală prin realizarea de ateliere de lucru cu elevi, părinți, profesori, organizați în grupe mixte, în scopul analizării și identificării de soluții pentru comunicare eficientă între aceştia.
ㅤVor fi 4 instructori care vor stabili de comun acord teme de discuţie pentru întâlnirile din atelierele de lucru la care participă grupe mixte alcătuite din elevi (minim 5) şi părinţi (minim 2), aleşi în urma aplicării unor chestionare pentru a identifica problemele cu care se confruntă elevii şi părinţi în relaţia dintre ei si cu şcoala. Fiecare instructor va lucra cu câte trei astfel de grupe în luna selectată pentru activitate, astfel încât la sfârşitul lunii consacrate activităţii vor fi organizate 12 ateliere în total. Activităţile analizează problemele și stabilesc soluții. Produsele activităților sunt postere care conțin reprezentări grafice și regulile de aur care eficientizează aceste relații. Profesorul are rolul de a facilita interacțiunea la nivelul grupei. La finalul activităţilor vor fi prezentate rezultatele activităților, în fața unui auditoriu format din elevii implicați, profesori și părinți. Materialele finale vor fi afișate la avizierul școlii.
ㅤResursele umane: pentru an de proiect: 60 elevi din grupul ţintă, 24 părinţi, 4 profesori care organizează și desfășoară activitatea.
ㅤResurse materiale/logistice: cele două săli de clasă amenajate din bugetul proiectului, coli de flipchart, markere, coli de scris - achiziționate prin proiect, fișe de lucru, chestionare – din resursele şcolii.
ㅤResponsabili: Profesorii implicați în activităţi au sarcina de a elabora chestionare iniţiale, de a le evalua şi de a-i selecta pe elevii şi părinţii participanţi, de asemenea de a stabili temele de discuţie în cadrul fiecărui atelier. Pe parcursul activităţii vor facilita interacţiunea din grup şi ajuta la cristalizarea ideilor din întâlnire.
ㅤDurata: 1 lună pe an de proiect (trimestrul II – luna martie), în total 4 luni.
ㅤTimpul de pregătire al activităţii este de 9 ore plus 3x3=9 ore pentru desfăşurarea atelierelor pentru fiecare instructor.
ㅤLocul de desfășurare: Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti.
ㅤBeneficiari direcți: minim 15 elevi pe activitate la fiecare instructor, 60 elevi pe an, 240 elevi pe parcursul proiectului; minim 6 părinţi pe activitate la fiecare instructor, 24 părinţi pe an, 96 părinţi pe parcursul proiectului. Aceştia participă la activităţi îndrumaţi de către profesori unde analizează situații, propun rezolvări ale problemelor identificate şi prezintă concluziile în faţa celorlalţi participanţi la activitate.
ㅤBeneficiari indirecți vor fi părinții şi comunitatea, prin valorificarea soluţiilor identificate de participanţii la activitate.


Povesti De Succes


ㅤÎmbunătăţirea stimei de sine şi identificarea unor modele de urmat (orientare în carieră) pentru elevi prin realizarea de întâlniri cu membrii din comunitate ale căror experiențe de viață pot constitui lecții pentru elevi.
ㅤO echipă de 4 profesori identifică, sprijiniţi de profesorii școlii, foști absolvenți și nu numai, oameni de afaceri sau personalităţi care pot oferi experienţe de viaţă prin care elevii să conştientizeze importanţa finalizării studiilor şi absolvirii unui examen de nivel (bacalaureatul), indiferent de obstacolele care se pot ivi. Invitații vor fi implicați într-un dialog, împreună cu elevi, părinți și profesori. Activitatea se va desfășura în sala Casei de Cultură a oraşului Negreşti, care asigură un spațiu corespunzător pentru un număr de aproximativ 120 persoane. Dialogul va fi moderat de un profesor pe baza unui plan strategic elaborat de echipa implicată în activitate (cei 4 profesori) și va fi finalizat cu un set de concluzii.
ㅤResurse umane: pentru an de proiect: 6 invitaţi, 100 elevi din grupul ţintă, 10 părinţi, 4 profesori care organizează și desfășoară activitatea.
ㅤResurse materiale/logistice: servicii catering pentru coffee break, foi de scris, pixuri – achiziționate prin proiect, chirie sală – asigurată de școală.
ㅤResponsabili: Profesorii implicați în activităţi au sarcina de a identifica personalităţile care vorfi invitate, de a-i selecta pe elevii şi părinţii participanţi, de asemenea de a stabili moderatorul discuţiei şi temele de discuţie în cadrul fiecărei întâlniri. Pe parcursul activităţii vor facilita interacţiunea din grup şi ajuta la cristalizarea ideilor din întâlnire.
ㅤDurata: 1 lună pe an de proiect, în total 4 luni in luna mai (trimestrul III) pentru fiecare an de proiect.
ㅤTimpul de pregătire al activităţii este de 8 ore plus 4 ore pentru desfăşurarea activităţii pentru fiecare instructor.
ㅤLocul de desfășurare: Casa de Cultură a oraşului Negreşti.
ㅤBeneficiari direcți: pentru fiecare an de proiect câte 100 elevi din grupul ţintă, 10 părinţi, 4 profesori. Elevii şi părinţii vor participa la activitate fiind implicaţi activ prin întrebări puse invitaţilor sau la care pot răspunde dacă le sunt adresate.
ㅤBeneficiari indirecți vor părinții, școala şi comunitatea, prin valorificarea informaţiilor diseminate de participanţii la activitate.
photo (1).jpg

photo (2).jpg

photo (3).jpg

photo (4).jpg

photo (5).jpg

photo (6).jpgTabara Nonformala


ㅤCreşterea stimei de sine şi motivarea elevilor pentru învăţare şi implicare în activităţile şcolii prin participarea la tabere nonformale în regiuni de interes a României.
ㅤDin elevii din grupul țintă din clasele IX –XI vor fi selectaţi pe baza unor criterii specifice (rezultate în activităţile remediale, gradul de implicare în activităţile de proiect, progres real înregistrat la învăţătură) un grup de 50. Aceştia vor participa la o tabără nonformală cu rol multiplu: documentarea pe o anumită temă legată de istorie, matematică, română şi instrument de recompensare a rezultatelor înregistrate în activitatea școlară. Acestea vor avea o durată de 2 nopți (3 zile) în fiecare an în timpul vacanţei de primăvară (estimativ luna aprilie). În cadrul acestora vor fi organizate câte două ateliere, fiecare cu o durată de 10 ore (4 ore durată, 6 ore pregătire).
ㅤResurse umane: pentru an de proiect: 50 elevi din grupul ţintă, 5 profesori care organizează și desfășoară activitatea.
ㅤResurse materiale/logistice: servicii de transport, cazare și masă, rechizite pentru desfăşurarea atelierelor – achiziționate prin proiect.
ㅤResponsabili: profesori însoţitori, dintre care 2 pe serie vor fi instructori şi vor face atelierele. Profesorii care organizează atelierele selectează tematica acestora, realizează materialele auxiliare necesare şi coordonează activităţile care se vor desfășura în tabără. Ceilalți profesori vor avea rolul de a selecta elevii participanţi şi de a sprijini activităţile care se vor desfăşura. Profesorii implicați sunt responsabili pentru securitatea elevilor pe durata deplasării.
ㅤDurata: 1 lună pe an de proiect, în total 4 luni în vacanţele de primăvară (estimativ luna aprilie – trimestrul III) în fiecare an de proiect.
ㅤLocul de desfășurare: trasee care pot fi accesate relativ uşor din punct de vedere al timpului de deplasare (ex. Durău, valea Prahovei, valea Trotuşului, Mediaş, Sighişoara).
ㅤBeneficiari direcți: cei 50 de elevi din grupul ţintă pentru fiecare an de proiect. Aceştia participă la procesul de selecţie, sunt instruiţi în ceea ce priveşte activităţile care le vor desfăşura în cadrul taberei şi vor participa activ la aceste activităţi sub atenta îndrumare a profesorilor însoţitori.
ㅤBeneficiari indirecți vor părinții, școala şi comunitatea prin creşterea motivaţiei elevilor participanţi.


Vizita De Studiu


ㅤAsigurarea informării corecte a evilor din anii terminali pentru orientarea în carieră prin participarea la vizita de studiu la Târgul educațional organizat de universitățile din Iași.
ㅤDin elevii din grupul țintă din clasa a XII-a vor fi selectaţi aproximativ 30 de elevi pentru a participa la vizita de studiu la Târgul educațional organizat de universitățile din Iași. selecţia se realizează pe baza unor criterii specifice (rezultate în activităţile remediale, gradul de implicare în activităţile de proiect, progres real înregistrat la învăţătură). Activitatea poate fi completată cu vizitarea unor agenţi economici din zonă, în acest fel oferindu-se o alternativă pentru cei care nu sunt interesaţi de continuarea studiilor. Aceasta va fi organizată o dată pe an timp de o zi în perioada când se desfăşoară Ziua Porților Deschise (de regulă luna aprilie).
ㅤResurse umane: pentru an de proiect: 50 elevi din grupul ţintă, 5 profesori care organizează și desfășoară activitatea.
ㅤResurse materiale/logistice: servicii de transport, masă, rechizite – achiziționate prin proiect.
ㅤResponsabili: Profesorii implicați sunt responsabili pentru selectarea elevilor participanți, stabilirea planului vizitei şi securitatea elevilor pe durata deplasării.
ㅤDurata: 1 lună pe an de proiect, în trimestrul II.
ㅤLocul de desfășurare: Iaşi.
ㅤBeneficiari direcți: cei 50 de elevi din grupul ţintă pentru fiecare an de proiect. Aceştia participă la procesul de selecţie, sunt instruiţi în ceea ce priveşte activităţile care le vor desfăşura în cadrul Vizitei şi vor participa activ la vizite sub atenta îndrumare a profesorilor însoţitori.
ㅤBeneficiari indirecți vor părinții, școala şi comunitatea prin creşterea motivaţiei elevilor participanţi.


Activitati De Dotare Si De Renovare


1. Renovarea unei săli de clasă
ㅤÎmbunătăţirea condiţiilor de studiu a elevilor prin renovarea unui spaţiu care să devină o sală de clasă necesară în vederea derulării activităților ce se vor desfășura în cadrul proiectului.
ㅤResponsabilul cu achiziţiile se va ocupa cu procurarea materialelor necesare renovării sălii de clasă, prin colaborare cu responsabilul financiar va efectua plăţile către furnizorii de materiale. Operaţiile de renovare vor fi efectuate de personalul muncitor sub atenta îndrumare a administratorului de patrimoniu care este responsabilul cu achiziţiile. Modernizarea instalaţiei electrice va fi asigurată de şcoală.
ㅤResurse umane: responsabilul cu achizițiile, responsabilul financiar.
ㅤResurse materiale/logistice: materiale pentru renovarea sălii de clasă pentru: reparaţii podea şi pereţi, parchetare podea, schimbare uşă – achiziționate prin proiect, reparaţii şi extindere reţea electrică – asigurate de școală.
ㅤResponsabil: Responsabilul cu achiziţiile asigură achiziţia materialelor necesare în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale şi a manualului de implementare.
ㅤDurata: în primul an de proiect trimestrul I (lunile noiembrie şi decembrie).
ㅤLocul de desfășurare: Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti.
ㅤBeneficiari direcţi: toţi elevii din proiect grupul ţintă, care vor beneficia de condiţii optime de instruire.
ㅤBeneficiari indirecți vor fi şcoala şi comunitatea.

2. Dotarea a două săli de clasă
ㅤÎmbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin dotarea a două săli de clasă cu mijloace informaționale pentru a crea un climat atractiv pentru participanții la programele de instruire și de a facilita procesul de învățare.
ㅤResponsabilul financiar colaborează cu administratorul școlii pentru amenajarea și dotarea spațiilor cu mobilier (asigurat parţial de școală, o parte fiind din bugetul proiectului), table, flipchart (asigurate de școală) și mijloace informaționale (din bugetul proiectului). Responsabilul cu achizițiile va procura mijloacele materiale, respectând raportul calitate-preț, necesare implementării tuturor activităților din proiect. Responsabilul financiar va efectua plățile către furnizorii de bunuri și se va ocupa de inventarierea acestora în patrimoniul instituției. Achiziţia de materiale se va sefăşura în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale şi a manualului de implementare.
ㅤResurse umane: responsabilul cu achizițiile, responsabilul financiar.
ㅤResurse materiale/logistice: mobilier şcolar, 2 catedre, 2 scaune birou, 2 table, 50 laptop-uri, 2 proiectoare şi ecrane proiecţie, 2 multifuncționale – achiziționate prin proiect, materiale pentru cablarea la internet a sălilor de clasă – asigurate de şcoală.
ㅤResponsabil: Responsabilul cu achiziţiile împreună cu responsabilul financiar.
ㅤDurata: primii doi ani de proiect, de preferabil la începutul anului de proiect, dar în funcţie de condiţiile specifice se poate întinde activitatea pe tot parcursul anului.
ㅤLocul de desfășurare: Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti.
ㅤBeneficiari direcţi: toţi elevii din proiect grupul ţintă, care vor beneficia de condiţii optime de instruire.
ㅤBeneficiari indirecți vor fi şcoala şi comunitatea.


Rezultate La Final De Proiect


1. Cantitative
ㅤ- câte 225 de elevi pe an de proiect în primii doi ani şi câte 175 de elevi pe an de proiect în ultimii doi ani participanţi la orele remediale realizate la limba și literatura română, matematică, istorie, biologie, logică, fizică și chimie (4864 ore în cei 4 ani de proiect);
ㅤ- 14 profesori implicaţi în desfăşurarea activităţilor remediale (4 profesori de limba şi literatura română, 4 profesori de matematică, 2 profesori de istorie, 1 profesor de logică, 1 profesor de biologie, 1 profesor de fizică, 1 profesor de chimie);
ㅤ- câte 225 de elevi pe an de proiect în primii doi ani şi câte 175 de elevi pe an de proiect în ultimii doi ani participanţi la consilierea de grup în vederea dezvoltării personale şi emoționale prin cunoașterea emoțiilor (512 de ore în cei 4 ani de proiect);
ㅤ- câte 125 de elevi pe an de proiect în primii doi ani şi câte 100 de elevi pe an de proiect în ultimii doi ani participanţi la ore de consiliere privind îndrumarea și orientarea în carieră pentru a-i ajuta pe elevii ca la sfârşitul studiilor să își aleagă în mod corect cariera (144 de ore în cei 4 ani de proiect);
ㅤ- 2 consilieri psihopedagogici implicaţi în desfăşurarea activităţilor de consiliere personală şi orientare în carieră;
ㅤ- 120 elevi pe an de proiect participanţi la cele 8 activităţi de tip Biblioteca vie;
ㅤ- 160 elevi participanţi pe an de proiect la cele 8 concursuri tematice dedicate materiei de bacalaureat (în cei 4 ani de proiect);
ㅤ- câte 60 elevi participanţi pe an de proiect, alături de 96 de părinţi participanţi la activităţile de tip Cafenea publică;
ㅤ- 50 elevi participanţi pe an de proiect la taberele de educaţie nonformală;
ㅤ- 50 elevi participanţi pe an de proiect la vizitele de studiu;
ㅤ- 100 elevi participanţi alături de cei 10 de părinţi, 4 profesori şi 6 invitaţi pe an de proiect la seminariile Povestiri de succes;
ㅤ- 24 profesori implicaţi în desfăşurarea activităţilor extracurriculare (Biblioteca vie – 2, Concurs tematic din materia de bacalaureat – 3, Cafeneaua publică – 4, Povestiri de succes – 5, Tabăra de educaţie nonformală – 5, Vizite de studiu – 5);

2. Calitative
ㅤ- Cunoştinţe ameliorate pentru elevii din grupul țintă la disciplinele de bacalaureat (limba și literatura română, matematică, istorie, fizică, biologie, logică și geografie) prin realizarea de ore remediale reflectate prin grad ridicat de promovabilitate la bacalaureat şi la sfârşitul fiecărui an;
ㅤ- Stimă de sine crescută, o mai mare încredere în forțele proprii la elevii din grupul țintă, determinate de înlăturarea unor lacune și acumularea de noi cunoștințe;
ㅤ- Frecvență mai bună la cursuri ca urmare a creșterii motivației pentru implicarea în activitățile școlii, pentru învățare;
ㅤ- O mai bună înţelegere rolului consilierii în dezvoltarea personală și reușita profesională, reflectată în participarea activă a elevilor din grupul țintă la activitățile specifice;
ㅤ- Mediu școlar prietenos, fără manifestări violente și abateri disciplinare ale elevilor din grupul țintă, ca urmare a desfășurării activităților de consiliere;
ㅤ- Elevi din grupul țintă îndrumaţi și orientaţi în carieră pentru ca la sfârşitul studiilor să își aleagă în mod corect cariera;
ㅤ- Risc scăzut de abandon școlar la elevii din grupul țintă;
ㅤ- Relație familie-școală îmbunătățită prin implicarea mai activă a părinților în viața școlii, cu impact asupra relației școală-familie și asupra nivelului de conștientizare a rolului educației în formarea individului;
ㅤ- Bază materială a școlii îmbunătățită cu echipamente achiziționate prin proiect care facilitează desfășurarea activităților didactice și de sprijin;


NE POTI GASI LA UN E-MAIL DISTANTA !
lin_negresti04@yahoo.comSAU PE SITE-UL LICEULUI NOSTRU !
lni.ro